Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

Makaleler

Bilişim

BİLİŞİM SUÇLARI TÜRK CEZA KANUNU M.243-244

Bilişim, TDK’deki tanımına göre; “İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik” anlamına gelmektedir. Ticari defterlere ilişkin hukuki düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Hukuk Muhakemeleri Kanununda (HMK) yer almaktadır.

KVKK

KVKK UYARINCA VERİ GÜVENLİĞİ VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İHLALİ KARAR İNCELEMESİ

Kişisel veri; 24.03.2016 kabul tarihli ve 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.

Ayrıca kişinin sadece şahsi değil, ailesine dair (ailevi) bilgileri de ona ait kişisel veriler kapsamında değerlendirilmektedir (Akgül, 2014, s. 8). Öğretide kişisel veri “bireyin şahsi, mesleki ve ailesine ilişkin özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmayı ve niteliklerini ortaya koymayı sağlayan her türlü bilgi” şeklinde tanımlanabilir.