Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

Çalışma Alanları

Tazminat Hukuku

 • Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davaları,
 • Haksız Fiil Sebebiyle Tazminat Davaları,
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davaları,
 • İş Kazasından Kaynaklı Maluliyet Tazminat Davaları,
 • Beden Bütünlüğünün İhlali Sebebiyle Tazminat Davaları,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku,
 • Rekabet Hukuku Kapsamında Uğranılan Zararların Tazmini,
 • Aktüerya Hesabının Yapılması

Ceza Hukuku

 • Trafik Kazaları (ölümlü / yaralamalı)
 • Hakaret Suçları Tehdit Suçları
 • Gasp(Yağma) Suçları
 • Kasten ve Taksirle Yaralama
 • Suçları Hırsızlık Suçları
 • Dolandırıcılık Suçları Mala Zarar Verme Suçları Vergi Suçları

Vergi Hukuku

 • Vergi Davaları Vergi Tarhi,
 • Tahakkuku ve Tahsili Aşamasında Yaşanan Hukuki Problemlerin Çözümü
 • Vergi Cezalarına Karşı Yapılacak İtirazlar ve Dava Aşamasında Temsil
 • Vergi Daireleri ile Karşılaşılan Sorunların Sulh veya Dava Yolu ile Çözümü
 • Vergi Daireleri Tadilat ve Takdir Komisyonları Kararlarına Karşı Yapılacak İtirazlar ve Gerekli Hukuki prosedürün işletilmesi

Bilişim Hukuku

 • Bilişim Sistemini Bozma ve Engelleme Suçları İlişim Sistemindeki Verileri Değiştirme, Bozma, Kopyalama ve Yok Etme Suçları
 • Banka ve Kredi Kartların Kötüye Kullanılması Suçu Diğer Bilgisayar, Bilişim ve İnternet Suçları Alan Adı Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar
 • Erişim Engelleme Kararları Web Sitelerinin İçeriğinin Yayından Kaldırılması,
 • Cevap ve Düzeltme Haklarının Kullanılması İnternet Yoluyla İşlenen Hakaret,
 • Tehdit ve Şantaj Suçları Kişisel ya da Kurumsal Sistemlere Yönelik Haksız Erişim Engelleme Kararları

Taşınmaz Hukuku

 • Tapu İptali- Tescili Davaları Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Hazırlanması
 • Kamulaştırma Davaları Müdahalenin Men’i(El Atmanın Önlenmesi) Davaları
 • Ecrimisil Davaları Kooperatiflere İlişkin Davalar
 • İzale-i Şuyu- Şufa -İntifa -İrtifak Hakların Tescili Kira İlişkisinden Kaynaklanan Davalar

Yabancılar Hukuku

 • Mülteci Hukuku Davaları Geçici Koruma Talepleri Sınır Dışına Kararına İtiraz Yabancı Geçek ve Tüzel Kişilere Türkiye’de Gayrimenkul Alım-Satımı Oturma ve Çalışma İzni Alınması Noktalarında Danışmanlık ve Temsil Türk Vatandaşlığına Geçişte Gerekli Hukuksal Prosedürün İşletilmesi İhracat ve İthalat Hukuku

Ticaret Hukuku

 • Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi İflas ve İflasın Ertelenmesi
 • Sözleşme Hazırlanması,
 • İncelenmesi Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak İlişkileri Şirketler Hukukuna İlişkin Davalar

Aile Hukuku

 • Anlaşmalı ve çekişmeli Boşanma Davaları
 • Nafaka davaları
 • Velayet vesayet Davaları
 • Maddi ve manevi tazminat davaları
 • Babalık davası
 • Evliliğin Butlanı ve İptali Mal Paylaşımı davaları
 • 6284 Sayılı kanundan kaynaklana koruma tedbiri kararı alınması
 • Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi

İdare Hukuku

 • İdari Yaptırımlara Karşı Davalar
 • İptal Davaları Tam Yargı Davaları(Maddi Manevi Tazminat)
 • Belediyelerin İmar Ve İskan İşlemlerine Karşı Yapılacak Olan Ve İtirazlar Kamulaştırma Davaları
 • İmar Davaları İhaleler Konusunda Hukuki Danışmanlık ÖSYM Ve MEB Sınavlarına Karşı Davalar

Miras Hukuku

 • Ortaklığın Giderilmesi Mirasın Taksimi Tereke Davaları
 • Vasiyetname Hazırlanması
 • Vasi Tayini Veraset Ve İntikal Davaları
 • Vasiyetnamenin İptali Davaları
 • Tenkis Davaları

Sigorta Hukuku

 • Alacak ve Tazminat Davaları Hayat ve Maluliyet Sigortası Davaları
 • Trafik Kazalarına İlişkin Tazminat Talepleri Kasko,
 • Havacılık Sigortası Uyuşmazlıkları
 • Ferdi Kazalara İlişkin Davalar

Tüketici Hukuku

 • Ayıplı Mal Ve Hizmetten Kaynaklanan Davalar
 • Mesafeli Satış Sözleşmeleri Cayma Hakkı Ön Ödemeli Konut Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar
 • Tüketici Kredileri Kartel Davaları Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz
 • Konut Kredisi İhtiyaç Kredisi
 • Sigorta İlişkisinden Kaynaklanan Davalar

Sağlık Hukuku

 • Malpraktis(Hatalı Tıbbi Tedavi)
 • Davaları Manevi Tazminat Davaları
 • Hasta Hakları Hekim Hakları


İş Hukuku

 • İşe İade Davalar İş Kazaları Davaları Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Davalar
 • İşçi Alacakları ve Tazminatları Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklar Hizmet Tespiti Davaları

İcra İflas Hukuku

 • İlamlı- İlamsız -Kambiyo Senedi İcra Takipleri İtiraz -İtirazın kaldırılması
 • Davaları Takibin İptali Davaları Menfi Tespit -Borçlu Olmadığının Tespiti Davaları Takas – Mahsup Davaları İstirdat Davaları Haciz işlemleri Tedbir Kararları

Fikri Mülkiyet Hukuku

 • Marka Tescil İşlemleri Telif Hakları Antitrust Ve Ticaret Düzenlemeleri Yazılım Lisansları Haklarının Korunması Patent,
 • Marka Ve Benzeri Hakların Korunması Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Konusunda Danışmanlık Hizmetleri Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları İle İlgili İhtilafların Çözümlenmesi