Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

TRAFİK PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TRAFİK PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

…………. Sulh Ceza Hakimliğine

İtiraz Eden                             : …………….

Vekili                                      : Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

Kararına İtiraz Edilen : ………….

Tutanağın Tanzim Tarihi        : ………….

Tutanağın Tebliğ Tarihi         : …………..

D.Konusu                               : Müvekkil şirket adına kayıtlı …………. plakalı araca ilişkin …………… Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nin …………. tarih ve .. seri, ……….. sıra nolu, ………. TL tutarlı trafik idari para cezası kararına itirazlarımızın sunulması ve idari para cezasının iptali ile müvekkil şirket tarafından yatırılan ceza bedelinin iadesi talebinden ibarettir.

İtirazlarımız                          :

  • Müvekkil şirket adına kayıtlı ……… plakalı araca ilişkin olarak Karayolları Trafik Kanunu’nun ……… maddesi kapsamında ………. gerekçesiyle ……… Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nin ……. tarih ……seri, …….. sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiş ve müvekkil şirkete gıyabında ……… TL idari para cezası kesilmiştir. Aracın ruhsat sureti ve trafik idari para cezası karar tutanağı dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Yine dilekçemiz ekinde sunulan tebliğ mazbatasından da görüleceği üzere; anılan tutanak müvekkil şirkete ……… tarihinde tebliğ edilmiş olup bu tebligat ile itiraza konu idari para cezasından haberdar olunmuştur.
  • ….
  • …..
  • …..
  • Dilekçemiz ekinde sunulan banka dekontundan da görüleceği üzere; itiraza konu idari para cezası müvekkil şirket tarafından herhangi bir hak kaybına sebep olunmaması için tutanağın tebliğ tarihi olan …. tarihinde indirimli olarak ödenmiştir. Yukarıda detaylı olarak izah edildiği üzere itiraza konu trafik idari para cezası açıkça haksız ve mesnetten yoksun olup müvekkil şirket tarafından yatırılan ….. TL’nin ödeme tarihi olan …….. tarihinden iade tarihine kadar işlemiş ve işleyecek yasal faizi ile birlikte iadesini talep ediyoruz.

İtiraz Eden Vekili

Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın