Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

TAPU KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ

TAPU KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ

……………….NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI       : ………..

VEKİLİ         : Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

                        Azerbaycan Cad. 25/5 Bahçelievler… Çankaya/ANKARA

DAVALI       : …… ………… Tapu Sicil Müdürlüğü

 

DAVA            : Tapudaki isim ve soyadı tashihi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMA : ………ili ……….. ilçesi ………………….mahallesi  ………….. ada ………………. Parselde  kayıtlı taşınmazda …………….. olan  müvekkilin ismi …………….. olarak yazılmıştır. Nüfus kayıtlarımdan açık bir şekilde görüleceği üzere müvekkilin adı ve soyadı…………. ‘dır. Tapu kayıtlarındaki yanlış bilgiler müvekkilin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde tasarruf yetkisini kısıtlamakta olup mülkiyet hakkı ihlal edilmektedir.

DELİLLER : Nüfus kaydı,tanık ve diğer resmi kayıt ve sair belgeler.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız sebeplerden dolayı ve yine yukarıda pafta ve parsel numaralarını belirttiğimiz tapu kaydında …….. müvekkilin isminin …… olarak değiştirilmesini vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili
 Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

                                                                                  

 

Dilekçe Örneğini İndirmek için Tıklayınız

bir yorum bırakın