Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

İKALE-BORCU SONA ERDİRME SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

İKALE-BORCU SONA ERDİRME SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

İKALE  PROTOKOLÜ

İş bu protokolün konusu, taraf …….. ile taraf ……………….’ın boşanma ve ferilerine ilişkin davaların ve icra takiplerinin protokol ile sona erdirilmesine ilişkindir.

 Protokol kapsamında taraf ………….’ın alacaklı  ve taraf …………….’ın borçlu olduğu İstanbul ………….İcra Müdürlüğü 20../…….. E. Sayılı dosya ve İstanbul ………….. İcra Müdürlüğü 20…./……… E. Sayılı dosyaların toplam borcunun karşılığı olacak şekilde ……….,00 TL bedelle anlaşma sağlamışlardır. Belirlenen miktar yukarıda belirtilen dosyalardaki tüm dosya borçlarının karşılığı olup, ödenen miktarlar borçlardan mahsup edilemez.

 İş bu protokol ile taraflar birbirlerinden ………………… vb. Talep etmeyeceklerdir. Protokolün müşterek imza edilmesi ile taraflar birbirlerini yukarıda sayılan tüm borçlar açısından geri dönülemez bir şekilde ibra etmişler ve tüm borçlar sona ermiştir.

 

Protokole göre ödenmesi gereken ………. TL …………….. adına kayıtlı olan ………………………………………………………. IBAN numaralı hesaba protokolün imza tarihinde gönderilecektir.

Ödemelerin yapılmasına müteakiben taraf ………. veya vekili yukarıda belirtilen icra dosyalarına haricen tahsil bildirimini yapacaklardır. 08.03.2022

Av. ………………                                                                                                              Av. ………….

               (imza)                                                                                                                               (imza)

Dilekçe Örneğini İndirmek için Tıklayınız

bir yorum bırakın