Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

……………………. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE      

 ………………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIGINA

 

SORUSTURMA NO          : ………….

KYOK KARARINA

İTİRAZ EDEN

MÜŞTEKİ                             :………..

                                               ………………

VEKİLİ                                   :Av.Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

KONU                                   :……………. tarihli ek takipsizlik kararına karşı itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

                ………….. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ………….. S. Sayılı soruşturmada Cumhuriyet savcılığı tarafından şüpheli …………….tarafından müvekkillere karşı işlenen silahla tehdit suçundan dolayı …………. tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Anılan kararın usul ve yasaya aykırı ve delillerin eksik değerlendirilmesi sebebiyle kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki;

.

..

.

.

.

NETİCE VE TALEP              :

Yukarıda izah edilen ve mahkemenizce re’sen gözetilecek sebeplerden dolayı;

Müştekiler ……………….’in şüpheli tarafından ……………… tehdit ettiği belli olan şüpheli ………….. hakkında verilen ………………… tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırılarak şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesi için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

                                                                                                                               Müştekiler  Vekili

                                                                                                                    Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın