Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI ISLAH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI ISLAH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI ISLAH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

……………….. İŞ MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO                          : ………………… E.

DAVACI                                : ……………………………

                                                ………………………………

VEKİLİ                                   : Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

                                               Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. No:25/5 Çankaya/ANKARA

DAVALI                                : …………………………………………..

KONU                                   :Islah dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

HARCA ESAS DEĞER        : ………..

AÇIKLAMALAR  :

Mahkemeniz nezdindeki dosyanız bilirkişiye gitmiş ve bilirkişi raporu dosya kapsamına alınmıştır. Bu aşamada ıslah dilekçesi verme gereği hasıl olmuştur. Bu sebeple dava dilekçesinde belirtilen;

Kıdem tazminatı alacağını ………. TL’den ………………..’ye,

Fazla çalışma ücreti alacağını ……………..’den …………… TL’ye

UBGT alacağını ………… TL’den …………… TL’ye,

Ücret alacağını ………….. TL’den ………….. TL’ye,

Yıllık İzin Alacağını …………… TL’den ……………. TL’ye,

Artırarak ıslah etmekteyiz.                           

 SONUÇ                             :

Yukarıda yaptığımız gerekçeli açıklamalara ve re’sen gözetilecek nedenlere göre, fazlaya dair talep ve dava açma haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik;

…………………. TL ücret alacağının  ……………. tarihinden itibaren işleyecek ………………… faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

……………… TL kıdem tazminatı alacağının  ………….tarihinden  itibaren işleyecek ………………. faizi ile birlikte davalıdan  tahsiline,

 …………………. TL yıllık izin ücreti alacağının ……………. tarihinden itibaren işleyecek …………… ile birlikte davalıdan  tahsiline,

 

 …………….. TL fazla mesai ücreti alacağının  ………… tarihinden  itibaren işleyecek …………………….faizi ile birlikte davalıdan  tahsiline,

………………. TL UBGT alacağının  ……………. tarihinden  itibaren ……………………………..faizi ile birlikte davalıdan  tahsiline,

……………….. TL Hafta Tatili alacağının ……………… tarihinden itibaren işleyecek …………………………. faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

Yargılama harç ve giderleriyle vekâlet ücretinin davalı üzerinde  bırakılmasına,                                              

Karar verilmesini saygılarımla dilerim.

                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                         Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın