Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

………SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

SORGU NO :……

SORUŞTURMA NO :…….

ŞÜPHELİ: …..

MÜDAFİİ :Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

KONU : …….. Sulh Ceza Hakimliği’nin …….. tarih ve …… Sorgu sayılı kararı ile verilen …….. kararına itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

              1- Müvekkil ……. hakkında “………………”suçundan ……. Savcılığı’nın 01.02.2021 tarih ve ……….. Soruşturma sayılı yazılarıyla birlikte tutuklama istemiyle mevcutlu olarak gönderildikleri …………. Sulh Ceza Hakimliği tarafından; “……………………….”şeklinde karar verilmiştir.

              2- …….

              3- …….

              4- ……..

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve Hakimliğinizce müvekkil lehine re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

              Müvekkil hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. ……

 Sanık ….Müdafii

Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın