Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

SGK ÖLÜM TOPTAN ÖDEMESİ SGK BAŞVURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

SGK ÖLÜM TOPTAN ÖDEMESİ SGK BAŞVURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……..SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

………SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

BAŞVURUDA BULUNAN             :……..

VEKİLİ                                                :Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

Azerbaycan Cad. 25/5 Bahçelievler… Çankaya/ANKARA

KONU                                                  :Kurumunuzun ölüm toptan ödeme talebinin reddine ilişkin ………. tarih ve …………. sayılı işleminin iptali ile hak sahibi müvekkile ……… sigorta sicil numaralı eşi ……..’ın ………. tarihinde geçirmiş olduğu iş kazası neticesinde ölmesi sebebiyle ölüm toptan ödemesi yapılması, ölüm aylığından yapılan kesintinin iptali ile iptal tarihine kadar yapılmış ve yapılacak olan kesintilerin kesinti tarihlerinden itibaren işlemiş ve işleyecek yasal faizleri ile birlikte iadesi istemidir.

AÇIKLAMALAR                               :

1-……… sigorta sicil numaralı müteveffa ……….., …………’ne ait işyerinde 7/24 esasıyla ……. olarak çalışmakta iken ……….. tarihinde işyerinde geçirmiş olduğu …….. neticesinde vefat etmiştir. Ardından, tarafımızca ………. tarihli dilekçe ile Kurumunuza başvurularak hak sahiplerine iş kazası ölüm geliri bağlanması ve ölüm toptan ödemesi yapılması talep edilmiş ve fakat Kurumunuzun dilekçemiz ekinde sunulmuş olan …….. tarih ve ……….. sayılı yazısında “…………….” denilerek hak sahiplerine iş kazasından dolayı süreli işgöremezlik geliri bağlanmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.

2- ….

3- ….

4- …..

5- Hal böyleyken, Kurumunuzun ölüm toptan ödeme talebinin reddine ilişkin ………. tarih ve ………….. sayılı işleminin iptali ile hak sahibi müvekkile …………… sigorta sicil numaralı eşi ……….. ……….. tarihinde geçirmiş olduğu iş kazası neticesinde ölmesi sebebiyle ölüm toptan ödemesi yapılması, ölüm aylığından yapılan kesintinin iptali ile iptal tarihine kadar yapılmış ve yapılacak olan kesintilerin kesinti tarihlerinden itibaren işlemiş ve işleyecek yasal faizleri ile birlikte müvekkilin Kurumunuzda kayıtlı olan ve ölüm aylığı yatırılan banka hesabına işbu başvuru tarihinden itibaren ……. gün içerisinde iadesi hususunda gereğinin yapılmasını saygıyla arz ve talep eder, aksi takdirde tarafımızca yasal yollara başvurulacağı hususunu ihtaren bildiririz.

                                                        Başvuruda Bulunan Vekili

Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın