Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

SGK BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

SGK BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……….. MUHASEBE BİRİMİNE

DOSYA NO                         :……….

 

İTİRAZ EDEN BORÇLU :……….

 

TEBELLÜĞ TARİHİ       :………

 

KONU                                  : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ………. Birimi’nce tarafıma gönderilen borç bildirim belgesinde belirtilen borca, borcun sebebine ve borcun tüm faiz ile fer’ilerine itirazlarımın sunulmasına ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                :

                Kurumunuzun yukarıda numarası belirtilen dosyasına ilişkin borç bildirim belgesi tarafıma ………. tarihinde tebliğ edilmiştir. Anılan belge ile kuruma verilen bilgi veya ibraz edilen belgelerle gerçeğe aykırı bildirimde bulunulması nedeniyle ……….. faiz olmak üzere ………… tarihi itibariyle toplamda ………. borcum olduğu belirtilmiştir.

.

.

.

.

.

.

                Anılan bu nedenle;Kurumunuzun …………. numaralı dosyasına ilişkin borç bildirim belgesinde belirtilen borca, borcun sebebine ve borcun tüm faiz ile fer’ilerine süresi içerisinde itiraz ettiğimi ve Kurumunuzca gönderilen borç bildirim belgesindeki hiçbir hususu kabul etmediğimi bildirir, gereğini saygıyla arz ve talep ederim.

İtiraz Eden Borçlu

……………

bir yorum bırakın