Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

MALULİYET TAZMİNATI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

MALULİYET TAZMİNATI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI  :…………….

VEKİLİ  :Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK  

DAVALI  :……….

KONU  : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla; ………… doğan maluliyet tazminatı olarak şimdilik ………… TL’nin ……… tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek …….. faizi ile birlikte davalı …………’den tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR  :

……… TARİHİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MÜVEKKİL ……… CİSMANİ ZARARA UĞRAMIŞTIR.

 ……………………………

 …………DEVLET HASTANESİ’NDEN ALINAN ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK SAĞLIK KURULU RAPORUNA GÖRE MÜVEKKİLİN MALULİYET ORANI ………….

………………

 ……….. PLAKA SAYILI ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ……….. TARAFINDAN YAPILMIŞTIR.

………….

ARABULUCULUK BAŞVURUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTIR.

……….

HUKUKİ NEDENLER : ……….

HUKUKİ DELİLLER :…….

SONUÇ VE İSTEM : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

             1- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından doğan maluliyet tazminatı olarak şimdilik ……… TL’nin ……… tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek ………faizi ile birlikte davalı ………’den tahsiline,

             2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yandan tahsiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili    

Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın