Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİ KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİ KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

……..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SORUŞTURMA NO            : ……………

İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ  : ……….

SUÇ                                       : ……

KONU                                   : ……..Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ……… tarihli dava açılmasının ertelenmesi kararına karşı itirazlarımın sunulmasına ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

1- ……. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yukarıda numarası belirtilen dosyasında yapılan soruşturma neticesinde verilen …… tarihli kararda; üzerime atılı suçu işlediğim hususunda hakkımda kamu davası açmaya yeterli delil bulunduğundan bahisle kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verilmiştir. Anılan karar hukuka ve hakkaniyete aykırı olup karara karşı itirazlarımı ve hakkımda takipsizlik kararı verilmesi talebimi işbu dilekçe ile Sayın Hakimliğinize sunuyorum.  Şöyle ki:

2- …..

3- ……

4- Açıklanan bu nedenlerle; ……. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ………. tarihli dava açılmasının ertelenmesi kararına karşı itiraz ediyor, hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum.

SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda açıklanan ve Sayın Hakimliğinizce re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle……. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …….. tarihli dava açılmasının ertelenmesi kararına karşı itirazlarımın kabulü ile dava açılmasının ertelenmesi kararının kaldırılarak hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

Şüpheli

 ………..

bir yorum bırakın