Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

İSTİNAFTAN FERAGAT DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

  ……………………….. 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO:20……/………. E.

            Yukarıda esas numarası verilen dosyamızda mahkemenizce gerekçeli karar yazılmıştır. Anılan kararı istinaf etmeyeceğimizi bildirir, dosyanın istinaftan feragat ettiğimizden dolayı kesinleştirilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz…

 Davacı Vekili
Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın