Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA TAZMİNAT TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA TAZMİNAT TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA TAZMİNAT TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
……………………GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

BAŞVURAN                        : ………………………………….

VEKİLİ                                   : Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK(Ankara Barosu-29136)

Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cd. 25/5 Çankaya/ANKARA

KONU                                   :Müdürlüğünüzce yapılan toplulaştırma işleminden dolayı müvekkilin uğradığı zararın karşılığı olarak maddi  tazminat talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

Genel müdürlüğünüzce yapılan ………………..Ovası toplulaştırma işlemleri neticesinde müvekkilin ……………………. tarla ……………. Ovası Toplulaştırma Projesi kapsamında taşınarak, ……………………. sahip tarla müvekkile tahsis edilmiş ve tapu siciline kayıt işlemleri tamamlanmıştır.

.

.

.

.

Bununla beraber toplulaştırma işleminin amacı, bölünmüş tarlaların, arazilerin birleştirilerek, ekim dikim masraflarını azaltmak,tarıma teşvik etmek, verimi artırmaktır. Ancak müvekkile ait olan taşınmaz değerinin çok çok altında bir tarlaya taşınmış ve müvekkilin …………………… TL zararı oluşmuştur. Toplulaştırma idari düzenlemeye uygun olarak yapılmamıştır.

İş bu başvuru İdari Yargılama ve Usulu Kanunu uyarınca yapılmış olup müvekkilin malvarlığında meydana gelen azalma müdürlüğünüzün işleminden kaynaklanmakta olup tazminini istemekteyiz.

NETİCE VE TALEP:

Müvekkilin toplulaştırma işlemi sonucu oluşmuş olan zararı …………… TL’nin aşağıda bildirilen hesap numarasına yatırılmasını saygılarımla vekaleten talep ederim. ……………

Başvuran vekili

                                                                                                              Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın