Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NÜDUS MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU DİLEKÇESİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NÜDUS MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU DİLEKÇESİ

…………… İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE

BAŞVURUDA BULUNAN             :…….

VEKİLİ                                                :….

KONU                                                  :Müvekkil …………..’ın yazım ve ……….hatası bulunan adının 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun geçici 11. maddesi gereğince değiştirilmesi talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR                                               :

1– Müvekkil ……….’ın nüfus kaydı ……….. tarihinde …….. İli, … İlçesi, …Mahallesi, .. cilt, .. hane, ……sıra numarasına tescil edilmiş ancak … yapılan hata sonucu müvekkilin adı ….yerine ….. olarak yazılmıştır.

 Dilekçemiz ekinde sunulmuş olan müvekkile ait  kimlik kartı sureti, sürücü belgesi sureti, e-devlet sistemi üzerinden alınan mezun belgesi ve hatta tarafıma çıkarılan vekaletnameden de görüleceği üzere; müvekkilin adı resmi kayıtlarda ….. olarak geçmesine rağmen, müvekkilin nüfus kaydının ilk tescili sırasında yapılan hatadan dolayı başta resmi merciler olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş nezdinde yaptığı iş ve işlemlerde karışıklık çıkmakta ve müvekkilin adı konusundaki karışıklık neticesinde iş ve işlemleri aksamaktadır.

Anılan kanun hükmü gereğince kurumunuza başvurma zorunluluğu doğmuş olup müvekkilin …….. nüfus kaydında adına ilişkin yapılan yazım ve imla hatasının giderilerek …….şeklindeki kaydın ……… hususunda ivedilikle gereğinin yapılmasını talep eder, aksi takdirde tarafımızca yasal yollara başvurulacağı hususunu ihtaren bildiririz.

SONUÇ VE İSTEM                          : Yukarıda açıklanan sebeplerle;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na …….. gereğince müvekkilin ……… hatasının giderilerek …..şeklindeki kaydın ……… düzeltilmesi hususunda ivedilikle gereğinin yapılmasını talep ederiz. 

              ……… Vekili

Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın