Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

………………………….NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

……………………. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

ESAS NO                              : …………………

KARAR NO                          : ……………………….

HAGB KARARINA İTİRAZ EDEN

KATILAN SANIK                : …………….

SAVUNMAN                      : Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

                                                 Bahçelievler Mh. Azerbaycan Cd. 25/5 Çankaya/ANKARA

SUÇ                                       : …………………..

SUÇ TARİHİ                         : …………….

KONU                                   : Yerel Mahkemece müvekkil hakkında ……………………………. gereğince verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  kararına karşı gerekçeli itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

                Yukarıda esas numarası yazılı olan dosyanın ……………………..duruşmasında  katılan sanık müvekkil ile diğer katılan sanık ………………….. hakkında cezaya hükmedilmiş ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştır. Ancak müvekkilin beraat etmesi gerekirken böyle bir karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle iş bu karara karşı itiraz yoluna başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur…

.

.

.

.

NETİCE VE TALEP              : Yukarıda ayrıntılı ve listelenmiş bir halde açıklanan sebeplerden ve  mahkemenizce re’sen takdir edilecek sebeplerden dolayı;

Müvekkil ……………………. hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kaldırılarak müvekkilin BERAATİNE,

karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim. ……………….                                                                                                                                                                                                          Savunman

                                                                                                                             Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın