Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

İDARE-KURUM VEKALET ÜCRETİ TALEP DİLEKÇESİ

İDARE-KURUM VEKALET ÜCRETİ TALEP DİLEKÇESİ

 İLGİLİ KURUMU BAŞKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜNE
(HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

KONU                         : ………………İdare Mahkemesi …………. tarih, 20…/…… Esas ve 20……/………… Karar sayılı kararı vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tarafımıza ödenmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR           :.

…………İdare Mahkemesi ………….. tarih, ………. Esas ve ………… Karar sayılı kararı davalı sıfatında olan ………………. aleyhine karar verilmiştir. Anılan kararda;

  • ……….. TL vekalet ücreti
  • ……….. TL yargılama gideri

Olmak üzere toplam ………….. TL’nin aşağıda hesap bilgileri verilen hesabımıza tarafımıza ödenmesi gereklidir.

Anılan kararı, serbest meslek makbuzunu ve vekaletname örneğini ekte sunmaktayız. Gereğinin yapılmasını talep ederim.

Davacı vekili
Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

       EK

  • Vekaletname örneği
  • Mahkeme kararı
  • Serbest meslek makbuzu aslı

HESAP BİLGİLERİ

………………

 

Dilekçe Örneğini İndirmek için Tıklayınız

bir yorum bırakın