Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

İCRA TAKİBİ SONRASI TAHLİYE DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İCRA TAKİBİ SONRASI TAHLİYE DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ANKARA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA N                   : Ankara … İcra Müdürlüğü 20…/…. E. dosyası

TAHLİYE TALEP EDEN

DAVACI                                :…..

VEKİLİ                                   :Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

                                               Bahçelievler Mh. Azerbaycan Cd. 25/5 Çankaya/ANKARA

DAVALI                                :……..

KONU                                   :Borçlunun kiralanan mecurdan tahliyesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  :

 

Müvekkille borçlu arasında, “……………………….” adresindeki taşınmazın kiralanması amacıyla …….. kira başlangıcı olan bir kira sözleşmesi akdedilmiştir. Kira sözleşmesinin bir örneği icra dosyasının içinde mevcuttur.

 Kira borcunun ödenmemesi sebebiyle borçlu aleyhine Ankara …. İcra Müdürlüğü 20../… E. dosyasıyla icra takibi başlatılmıştır. Ödeme emri borçluya ……… tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlu tarafından 7 gün içinde takibe itiraz edilmediği gibi 30 günlük yasal sürede icra dosyasına borç da ödenmemiştir.

Kira borcunun ödenmemesi dolayısıyla borçlunun mecurdan tahliyesine karar verilmesini talep etmekteyiz.

DELİLLER                              :20…/… E. sayılı icra dosyası, kira sözleşmesi, diğer deliller

NETİCE VE TALEP              :

Yukarıda belirtilen sebeplerden ve Mahkemenizce re’sen takdir edilecek sebeplerden dolayı;

Borçlunun kiralanan ………………………………………. adresindeki taşınmazdan tahliyesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına,

karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

                                                               Davacı Vekili
  Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

                                                              

Dilekçe Örneğini İndirmek için Tıklayınız

Yorumlar (2)

Merhaba
8 yıldır ilk kira sözleşmesi ile oturan kiracıya 1 yıl önce şu tarihe kadar evi bosaltmasını sözlü olarak rica ettim o tarihte evi boşaltmadı
Tahliye taahhüdnamesi ni devreye sokarak Şahsi olarak icra yolu ile tahliyesi için icra dairesi aracılığıyla Tebligat gönderdim
E devletten baktığımda itiraz edilmiş icra durdurulmuş
Şu ana kadar bana itiraz ile ilgili bir Tebligat gelmedi vatandaş portalindan baktigimdada gönderilmiş bir Tebligat yoktur
Benim itiraza karşı karşı ne yapmam gerekiyor Farklı sehirdeyim.
Bulunduğum şehirden icra talebinde bulunduğum şehir deki mahkemeye nasıl dava açabilirim aydınlatırsanız sevinirim
Teşekkürler

Çağlar Şaban Altınyüzük

Merhabalar, itirazın kaldırıması veya iptali için dava açmalısınız.

bir yorum bırakın