Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

ECRİMİSİL VE KİRA ALACAĞI DAVA DİLİEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ECRİMİSİL VE KİRA ALACAĞI DAVA DİLİEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

…………ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACILAR            : ………

VEKİLİ                            : Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

DAVALI                           : ……

D.KONUSU                 : Fazlaya dair her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla; şimdilik ………… TL ecrimisil ve kira alacağının davalıdan tahsili istemlerine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

.

..

..

.

.

.

.

.

.

.

.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’sen görülecek nedenlerle);

1- …………. kira ve ecrimisil alacaklarına mahsuben fazlaya dair her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ……….. TL ecrimisil ve kira bedelinin ……….. faizleriyle birlikte davalıdan tahsiline,

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten dilerim.

Davacılar Vekili
 Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın