Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

AYIPLI ÜRÜNDEN KAYNAKLANAN TİCARİ ALACAK DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

AYIPLI ÜRÜNDEN KAYNAKLANAN TİCARİ ALACAK DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

…………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI  : …..

VEKİLİ  :Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

DAVALI  :………..

KONU  : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla; davalı yanın ayıplı ve ağır kusurlu ……… satımına dayalı olarak müvekkil şirketin uğramış olduğu zararına ilişkin şimdilik toplamda … TL’nin ………… tarihi olan …………. tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek ……….. faizi ile birlikte davalı yandan tahsili talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR  :

            1- ….. Bölge Müdürlüğü …….. Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan ve yapımı müvekkil ………..Ortaklığı yükleniminde olan “……….”nde kullanılmak üzere geomembran ve keçe malzemesi ile bu malzemelerin uygulama işi ……. tarih ve ………. içinde yazılı miktarlar ve şartlarla davalı yandan satın alınmış; malzemelerin bedeli davalı yana ……………. bedelli iki adet çek ile ödenmiştir.           

            2…..

            3- ….

            4- ….

            5- …..

            6-

            7- ……….

            8- Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkil şirketin tüm zararının tespiti ancak bilirkişi incelemesi neticesinde belirlenebilecek olup fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

Taraflar arasındaki satış sözleşmesi uyarınca müvekkil şirket tarafından davalı yana yapılan ödemeye ilişkin şimdilik … …….……..TL’nin …….. tarihi olan ………tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek ……….. faizi ile birlikte davalı yandan tahsiline karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın