Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

ÇAP VE İMAR DURUM TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İCRA

ÇAP VE İMAR DURUM TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İCRA

ÇAP VE İMAR DURUM TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İCRA

………………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO: 2018/………..E.

Dosyanız borçlusu …….. adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan  …….. İli ……….. İlçesi ……….Kasabası …… Mevkii …….. Ada ve …….parselde kain gayrimenkulün, satışa esas olmak üzere çap ve imar durumunun celbi için;

– ………… Kadastro Müdürlüğüne (Çap durumu için)

– ………………. İmar Müdürlüğüne(İmar durumu için)

 müzekkere yazılmasını saygılarımla vekaleten talep ederim.

                                                                                                                                                            Alacaklı Vekili

                                                                                                                                         Av.Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın