Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

EMEKLİLİK İPTALİ-MAAŞ KESİLMESİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU DİLEKÇESİ

EMEKLİLİK İPTALİ-MAAŞ KESİLMESİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU DİLEKÇESİ

EMEKLİLİK İPTALİ-MAAŞ KESİLMESİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU DİLEKÇESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………….SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

………………. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

BAŞVURUDA BULUNAN                :…………………………..

VEKİLİ                                                  : Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

KONU                                 :Müvekkilin hizmetinin fiili çalışmaya dayanmadığı gerekçesi ile iptal edilen ………………………… sigortalılığını ve yaşlılık aylığını iptal eden ……………… tarih ve …………………. sayılı Kurumunuz işleminin ile aynı işleme dayanılarak tesis edilen ………… tarihli …………….. sayılı yersiz ödeme başlıklı işlemin iptaline karar verilmesi taleplidir.

 

AÇIKLAMALAR                  :

 

Müvekkil …………………. tarihli tahsis talebine göre …………………. tarihinden geçerli olmak üzere kurumunuzca …………. aylığı bağlanmıştır. Müvekkil yaklaşık ………. yıldır ……………. aylığı almakta iken kurumunuz ………….. tarih ve ……………. sayılı işlemi ile müvekkilin yaşlılık aylığı prim günlerinin azalması gerekçe gösterilerek iptal edilmiştir.

.

.

.

.

.

.

Müvekkil yönünden çalışma hayatı sonunda yaşlılık riskine karşı ulaşılabilen en büyük güvencelerden biri olan emeklilik hakkına yönelik müdahalenin önemi göz önüne alındığında, müvekkilin fiilen anılan işyerinde çalışmadığı yönündeki kanaatin yeterli incelemeye ve somut tespitlere dayanmadığı; dolayısıyla bu kanaat üzerine müvekkil hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı açıkça ortadadır.

 

SONUÇ VE İSTEM                             : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle dava ve başvuru haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

 

Kurumunuzun ………… tarih ve …………………… sayılı Kurumunuz işleminin iptaline, müvekkilin durdurulan emeklilik aylığının tekrar bağlanmasına karar verilmesini talep ederiz.

 

Başvurucu Vekili

Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

 

 

 

 

bir yorum bırakın