Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

AVUKATLIK ÜCRETİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

AVUKATLIK ÜCRETİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

 AVUKAT                              :Av. ………..

 

MÜVEKKİL                        : ……………

KONU                                   :Müvekkil ile avukat arası avukatlık ücret sözleşmesinden ibarettir. 

TARİH                                  :……………

HUKUKİ SÜREÇ                :……………

MASRAF ve ÜCRET          :

Dava masrafları müvekkil tarafından karşılanacaktır. Dava devam ederken çıkacak masraflar hakkında müvekkile bilgi verilecek ona göre dosyaya devam edilecektir.

Müvekkilin, …………………. alacaklarının tamamı üzerinden %20’si avukatlık ücreti olarak karşılaştırılmıştır.

TEBLİGATLAR                  :Taraflar arasındaki iletişim yukarıdaki adres ve telefon numaralarına yapılacaktır. Taraflar adres ve telefon numarası değişikliklerini diğer tarafa bildirecek bildirilmeme halinden eski adres ve telefonlara yapılan bildirimler geçerli olacaktır.

 

İş bu tutanak 2 sayfa halinde, 2 nüsha olarak tanzim edilmiş, avukatlık hizmetinden yararlanmak amacıyla taraflarca imza altına alınmıştır.

          Müvekkil                                                                                            Avukat

       …………………                                                                               …………………….

 

 

                       

 

Dilekçe Örneğini İndirmek için Tıklayınız

bir yorum bırakın