Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR

  1. …………….
  2. ……………….

EVLİLİK BİRLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Müvekkil ile davalı ……………. ………… tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten ………… doğumlu müşterek çocuk ……………. dünyaya gelmiştir. Taraflar boşanma iradelerini açıkça belirterek aşağıda yazılan hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

 

ANLAŞILAN HUSUSLAR

………………

………

………

……..

SONUÇ

 

Taraflar; ……….. ve ……………..evlilik birliğini sonlandırmak amacı ile görülecek boşanma davasına esas teşkil etmek üzere ve protokolde belirtilen şekilde Türk Medeni Kanunu 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır. Anlaşmaya varılan hususlar protokolde açıkça belirlenmiş olup iş bu sözleşme 3 nüsha olmak üzere taraflarca müşterek imza altına alınmıştır.

 

        TARAF                                                                                            TARAF

……………………….                                                                      …………………..

Dilekçe Örneğini İndirmek için Tıklayınız

bir yorum bırakın